Oldal kiválasztása

Az egészségpénztár egy olyan, évek óta jól működő egészségszolgáltatás, aminek a lényege, hogy az egészségpénztári számládra befizetett éves összeg után a következő évben 20% SZJA jóváírást vehetsz igénybe. A számlához jár egy egészségpénztári kártya, amin keresztül fizetheted az egészségügyi kiadásaidat. Végső soron ez egy remek lehetőség arra, hogy olcsóbban juss hozzá a gyógyszereidhez vagy pedig az egészségügyi kiadásaidra szánt pénzedet is kamatoztasd- nézőpont kérdése. Most nézzük meg a legjobb egészségpénztár ajánlatokat 2018-ban…

Az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó legfontosabb szabályokat a többször módosított, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény tartalmazza

[2018] SZJA adójóváírás keretek a különböző termékcsoportokban egészségpénztár adójóváírás 2018

Hogyan működik az egészségpénztár?

Az egészségpénztár egy számla, amihez jár egy kártya, amivel fizethetsz a magánorvosnál, a gyógyszertárban és egyéb elfogadó helyeken. Ha véletlenül nem fogadják el a kártyádat, akkor kérsz egy számlát, amit postai úton a kitöltött igénylőlappal elküldesz a pénztáradnak és két héten belül a számládon van a pénz az egészségpénztári számládról. Érdemes havonta befizetni egy kisebb összeget, illetve amikor nagyobb egészségügyi beruházásunk van (magánkórház, magánszülés, fogorvos), akkor a fizetendő összeget érdemes ráutalni az egészségpénztári számlára és majd onnan fizetni a szolgáltatásokat. Így például egy 200 000 forintba kerülő fogpótlásból tudunk szerezni egy kis pénzt:

 1. Ráutalsz 200 000+költség a számlára (3 000 forint 1,5%-os költségnél)
 2. Kifizeted a 200 000 forintot az orvosnál a kártyával
 3. Követketző évben a 203 000 után igénybe veszed a 20%-os adóváírást és ráutalnak az egészségpénztári számládra 40 600 forintot, amit szabadon elkölthetsz.

Mire használható fel az egészségpénztári keret?

Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja:

 • egészségügyi szolgáltatás, mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján;
 • otthoni gondozás, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;
 • gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelésigénybevételének támogatása;
 • látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;
 • életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet;
 • a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál
 • a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása*;
 • pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;
 • hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén;
 • OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása (2012. november 30-tól);
 • szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése (2012. november 30-tól);
* gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása

 

Felhasználhatóság

1. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása; 2. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények árának támogatása; 3. orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása; 4. a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása; 5. az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása; 6. a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek megvásárlásának támogatása; 7. társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának, valamint javításának támogatása; 8. közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása; 9. csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása; 10. gyógyvizek és gyógyiszap megvásárlásának támogatása; 11. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek; 12. az 1-11. pontokban felsorolt termékek házhoz szállítása;

Az egészségpénztár életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként a következő szolgáltatásokat nyújthatja:
 • természetgyógyászati szolgáltatás, amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott – meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó – szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet;
 • sporteszköz vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható;
 • gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása.

Az adott egészségpénztár által nyújtott szolgáltatásokról részletes információk az egészségpénztáraknál állnak rendelkezésre. – forrás MNB

Pénztári egyenleg örökölhetősége

Az önsegélyező pénztárban elhelyezett megtakarítás nem része a hagyatéknak, ezért a megjelölt kedvezményezett(ek) a törvény által meghatározott módon, hagyatéki eljárás nélkül és az örökösödési adó megfizetése nélkül jut(nak) az egyéni számlán nyilvántartott összeghez. Ha a pénztártag meghal, a kedvezményezett – illetve ennek hiányában a törvényes örökös – a saját nevén folytathatja a tagsági jogviszonyt, illetve más, azonos típusú pénztárba utaltathatja át az összeget. Dönthet azonban úgy is, hogy az egyéni számlán lévő megtakarítást egyösszegben felveszi. Abban az esetben,ha a kedvezményezett felveszi az elhunyt pénztártag számláján lévő összeget, azt sem adó, sem örökösödési illeték nem terheli.

Az egészségpénztárak költségei

Az egészségpénztári tagok egyéni- illetve munkáltatói befizetései az alábbi három tartalékba kerülnek:

 • fedezeti tartalék(az egyéni számlák és a szolgáltatási tartalékok összessége), amelyből a szolgáltatások finanszírozása történik,
 • működési tartalék, amelyből a pénztár a működési költségeit finanszírozza,
 • likviditási tartalék, amely az időlegesen fel nem használt pénzeszközök gyűjtésére és a két másik alap általános tartalékaként, a pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál.
  A befizetések tartalékok közötti megosztásának arányait a pénztár alapszabálya tartalmazza. A pénztár a befizetett tagdíjak és munkáltatói hozzájárulások legalább 90%-át köteles a fedezeti tartalékon jóváírni. Ettől a tagsági viszony létesítését követő első két hónapban lehet elérni. Amennyiben a pénztár a szolgáltatások fedezetét kizárólag több pénztártag egyéni számlájának egyidejű megterhelésével biztosítja, akkor a tagdíj és munkáltatói hozzájárulás legalább 70%-át kell a fedezeti tartalékon jóváírni. – forrás MNB 

A legjobb egészségpénztár ajánlatok

legjobb egészségpénztár összehasonlító táblázat 2018Update: Kiderült, hogy a Tempo pénztárnál 10% a költség évi 240 000 forint alatt… Megpróbáltam a lehetetlent és összehasonlítani a különböző pénztárakat költségelvonás alapján. Sajnos nagyon hiányzik ebből a szektorból egy egységes, mindent átfogó szabályozás, ami lehetővé tenné. hogy minden pénztár pontosan ugyanazt a táblázatot és adatsort tüntesse fel a saját oldalán, csak a saját számaival.

Update2: figyeljünk oda, hogy jellemzően sávos levonást alkalmaznak a pénztárak a díjak meghatározásánál

Tapasztalataim a kutatás során:

 • Még az MNB oldalain sincsenek összefoglaló táblázatok 2015-nél újabb adatokkal
 • A költségeket (működési és likviditási tartalék) szinte minden pénztár nagyon eldugta az oldalán
 • Ráadásul a pénztárak eltérő bázisadatokkal számolnak, így fordul elő, hogy van ahol megjelenik a „feletti rész”, míg máshol havi és nem éves díjra bontják le a befizetést.

 

Ha én be akarok fizetni az egészségpénztáramba…

havi 10 000 forintot, akkor az Izys pénztárat nézem meg, ahol 120 000 x 0,059= 7 080 forint a költség

havi 20 000 forintot, akkor Generali pénztárat nézem meg, ahol sávos a fizetés: 13.800Ft-ot vonnak le az évben, mivel sávos a levonás,(120eFt alatti részre 9%, 120.001-300eFt közötti részre 2,5%, 300eFt fölötti részre pedig 1,5%)

[Magyarázat: Tudom, hogy a Tempo pénztár 0,5%-kal jobb ajánlatot ad, de konkrétan 20 percen keresztül kerestem az oldalukona költségeket és még mindig nem derült ki számomra, hogy havi 20 000 forint alatt mekkora költséget vonnak le. Velük nem vagyok ezek után hajlandó foglalkozni…]

Fontos: érdemes megnézni az éves kártyadíjat, az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások körét, a belépési-, kilépési díjat és egyéb járulékos költségeket is.

 

Adómegtakarítási tippek egészségpénztárból

Évente maximum 150 000 forintig tudunk egészségpénztárból, nyugdíjpénztárból és önsegélyező pénztárból adójóváírást visszaigényelni. A példa kedvéért tegyük fel, hogy nem rendelkezünk sem nyugdíjpénztárral, sem önsegélyező pénztárral. Számunkra a maximális befizetés évente 750 000 forint, aminek a 20%-a pontosan 150 000 forint. Ez havi szinten 62 500 forintot jelentene. Ugyanakkor az adójóváírás az adott naptári évben beérkező összes befizetésre jár, így akár év végén befizethetünk egy nagyobb összeget és megkapjuk arra is az adójóváírást!

Ha a család összeáll, akkor nem sok

Első ránézésre soknak tűnhet az évi 750 000 forint befizetés, ugyanakkor az egészségpénztárat közeli hozzátartozók is felhasználhatják. Ez pedig azt jelenti, hogy a költséghatékonyság jegyében ahelyett, hogy mindenki köt magának egy ilyen szerződést, érdemes összeállni egy egészségpénztári számla alá. (Szülők, gyermek, testvér…stb) Ha például a te családod, a testvéred családja és a szüleid összeálltok, akkor a 750 000 forint eloszlig attól függően, hogy kinek mekkora az egészségügyi kiadása. Havi 15-20e forint befizetés családonként pedig már egyáltalán nem teher, hanem a minimális egészségügyi kiadás egy olyan korszakban, amikor egy fogorvos magánban elvisz több százezer forintot is.

egészségpénztár adóoptimalizálás Láthatjuk a táblázatból, hogy az egészségpénztári megtakarításunkkal + adójóváírás+ két évenkénti lekötés további 10%-os adójóváírásért cserébe fantasztikus lehetőség nyújt számunkra, hogy megfelelő összegű, egészségmegelőzésre- betegség kezelésre fordítható tartalékot képezzünk!     Megoldás nyugdíjas éveinkre!- 2. rész [egészség]

Belépési folyamat

 1. a)  Belépési nyilatkozat kitöltése, aláírása, szükség esetén tanúkkal történő hitelesítése;
 2. b)  személyes beazonosítás végrehajtása (pénzmosás elleni törvény értelmében);
 3. c)  nyilatkozat beküldése a Pénztárba; honlapon történő kitöltés esetén elektronikus úton és 1 eredeti példányban papíralapon vagy csak papíralapon 1 példányban
 4. d)  a Pénztár tagsági okiratot küld (Személyes tárhelyen keresztül vagy levelezési címre)
 5. e)  a kitöltés hiányossága esetén értesíti a Tagot a pótlásra (Személyes tárhelyen, vagy postai úton)
 6. f)  az egészségkártyát a Pénztár postázza a belépést követően megszemélyesítve 2 héten belül (amennyiben aszemélyes beazonosítás ténye rögzítésre került a belépési nyilatkozaton).

 


Ha fontos számodra a pénzügyi tudatlanság elleni harc, támogasd a munkám havonta egy kávé árával, egy mozijegy árával vagy egy könyv árával.


Jelen weboldal teljes tartalma és az innen elérhető valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Szövege a közzététel napján hatályos jogszabályokon és egyéb tájékoztatásokon alapul. Nem minősül biztosítási termék vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására irányuló, illetve jogi- vagy adótanácsadásnak, sem egyoldalú kötelezettségvállalásnak (ajánlattételnek). Kérjük, hogy a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítása és kiválasztása során, továbbá a szerződéskötésre irányuló dokumentumok aláírását megelőzően körültekintően tájékozódjon a választott termék vagy szolgáltatás aktuális, részletes feltételeit illetően. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő, illetve az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárjuk.Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Ez a cikk 2018. május 09. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.