Oldal kiválasztása

Március 15-től változnak a Családi Otthonteremtési Kedvezmény szabályai (CSOK változások). Ezeket a változásokat foglaltuk össze. Ebben a cikkhez a lehető legrészletesebben vesszük végig a változások pontjait és közérthetően vannak leírva a teendők. A cél, hogy mindenkihez eljusson az információ és meg tudja valósítani lakáscélját a támogatással egyetemben.

 

 

Egyszerűbb lett a csok igénylése: Eredeti igazolások helyett csak nyilatkozatok kellenek

Jelentősen egyszerűsödik március közepétől a csok igénylése.  A  korábbi számos eredeti dokumentum beszerzése helyett az igénylőnek csak nyilatkozatokat kell tennie, hogy megfelel a feltételeknek.

A csok-igénylés benyújtása után a bank csak azt fogja megvizsgálni, hogy az előírt nyilatkozatokat az igénylő rendben csatolta-e a kérelemhez. Azt a bank nem vizsgálja, hogy a nyilatkozatok valósak-e vagy nem. Például a házassági anyakönyvi kivonat helyett benyújtott házassági nyilatkozat esetén nem fogják lekérni az adatokat, hogy az igénylést tényleg házaspár adta-e be. A bank tehát csak az előírt papírok teljeskörűségét nézi, a valóságtartalmát nem.

A benyújtott nyilatkozatok valóságtartalmát,

így a csok igénybe vételének jogszerűségét azonban a hatóságok később bármikor megvizsgálhatják.  Eddig csak a járási hivatalnak volt meg ez a jogosultsága, az új szabályok szerint a NAV is indíthat ilyen vizsgálatot.

Jogosulatlan igénylés esetén a folyósított összeget késedelmi kamattal kell visszafizetni.

Lényeges, hogy a beadott nyilatkozatoknak úgynevezett “teljes bizonyító erejű magánokiratnak” kell lenniük.Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül többek között az igénylő által aláírt, majd két tanú által hitelesített irat. Ezt várja el a rendelet az összes nyilatkozat esetében.

A szükséges nyilatkozatokra még visszatérünk, de előbb nézzük meg, hogy mi változik még!

Az igénylés egyszerűsítése mellett több szabályt is módosítottak, illetve pontosítottak.

 

 

Határidőt kaptak a bankok a bírálatra

Hivatalosan a benyújtás ideje az a nap, amikor a bankhoz minden szükséges irat és nyilatkozat hiánytalanul megérkezik. A bank egy egy igazolást állít ki:

 • a kérelem befogadásáról,
 • és a benyújtott iratokról.

Ebben az igazolásban az igénylőt tájékoztatni kell az elbírálás várható határidejéről is. Eddig a szabály változatlan. Az újdonság az, hogy mostantól a rendelet megszabja a maximális elbírálási időt is. A betartandó határidők a következők:

–    új és használt lakás vásárlása esetén 30 nap

–    új lakás építése és használt lakás bővítése esetén 60 nap.

A határidőt a hiánytalan benyújtás napjától kell számítani. A bank viszont a benyújtás után is kérheti a dokumentumok kiegészítését. Ilyenkor a hiánypótlásra adott határidő nem számít bele a rendelkezésre álló 30 vagy 60 napba.

 

 

 

Több támogatás kapható a bővítésre – CSOK változások

Bővítés esetén a bank által elfogadott költségvetés szerint számítódik a csok. Eddig a csok összege nem lehetett több, mint a bővítés bekerülési költségeinek a fele. Tehát a bővítési munkálatok felét saját zsebből kellet kifizetni. Ezt a szabályt eltörölték: most már a teljes bekerülési költségre kapható csok.

Fontos változás az is, hogy eddig a már megkezdett bővítésekre nem lehetett csok-ot igényelni. Csak azokat a bővítéseket támogatták, amelyeket a csok kérelem benyújtása után kezdtek el. Ez március 15-től megváltozik. Az új szabályok szerint a már megkezdett bővítésekhez is igényelhető csok, de a támogatást csak a hátralevő munkákra lehet felhasználni. Vagyis a már megkezdett bővítéseknél a bank által elfogadott költségvetésből a még fennmaradó bekerülési költségekre lehet a támogatást kapni.

 

 

 

Használt lakásra igényelt csok új szabályai

Szigorodtak a lakás közműveire vonatkozó feltételek. Előírás, hogy a támogatással érintett lakásnak szennyvíz-elvezetéssel és vezetékes ivóvízzel kell rendelkeznie. Ha nincs vezetékes ivóvíz, akkor elfogadható az ivóvíz-minőséget szolgáltató kút is, szennyvízhálózat helyett pedig az egyedi szennyvízkezelő berendezés. Ez annyiban szigorodott, hogy ez utóbbiak csak akkor fogadhatók el, ha az egész településen nem áll rendelkezésre az ivóvíz- és szennyvízhálózat. 

 

 

Gyerekek, akik után már kapott a család lakástámogatást

A csok-ot egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni. Ha valamelyik gyermek után korábban már vettünk igénybe támogatást, az nem zárja ki  azt, hogy egy új lakásra újra igényeljünk támogatást. De ilyenkor a korábbi támogatás csökkenti az igényelhető összeget. A korábbi szabályok szerint ilyen esetben csak úgy kaphattunk csokot, hogy a korábban folyósított összeget levonták a most adható támogatás összegéből. Változás, hogy mostantól megtehetjük, hogy a levonás helyett egyszerűen azt a gyermeket az igénylésben figyelmen kívül hagyjuk, aki után korábban már vettünk fel valamilyen támogatást. Ennek a változásnak akkor lehet szerepe, ha a most igényelhető támogatás alacsonyabb, mint az az összeg, melyet korábban a másik gyermekre tekintettel már felvettünk.

 

 

 

Egylakásos lakóépület

Az eredeti rendelet a családi házakat egylakásos lakóépületként határozta meg. Ezekre vonatkozóan írta elő a legkisebb kötelező négyzetmétereket, illetve az adóvisszatérítésnél a 300 négyzetméteres felső határt.

A jogszabály azonban eddig nem fogalmazta meg pontosan, hogy mit kell e rendelet szerint egylakásos lakóépületnek tekintenünk. Bizonytalan volt például a sorházak, ikerházak megítélése, hogy ezeket egy- vagy többlakásos ingatlannak kell-e tekinteni. Ezt a hiányosságot most pótolták. Eszerint egylakásos lakóépület tulajdoni formájától függetlenül a következő lehet:

 1. Egy lakást magában foglaló lakóépület, amely
  • önálló tető- és épületszerkezettel rendelkezik
  • és a terepszintről közvetlen bejárata van

A beépítési mód lehet:

 • szabadon álló,
 • oldalhatáron álló,
 • zártsorú
 • vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített
 1. Ikerház, sorház vagy láncház (A láncház összekapcsolódó házakat jelent, amelyeknél a homlokzat nincs egyvonalban.) Itt is feltétel, hogy a csok-os lakás
 • önálló tető- és épületszerkezettel rendelkezzen
 • és a terepszintről közvetlen bejárata legyen.

Egy ikerházban vagy sorházban kialakított lakás tehát akkor számít egylakásos lakóépületnek, ha az önálló tetőszerkezettel és önálló épületszerkezettel is rendelkezik.  

 

 

 

Elhunyt szülő gyermekének tulajdona

A korábbi csok-szabályok szerint a támogatással érintett lakásban csak az igénylők szerezhetnek tulajdont. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem kikerülhető, hogy a kiskorú gyermek is a tulajdonosok közé kerüljön.

Ilyen eset, ha az egyik szülő korábban, még a csok igénylése előtt meghal. A gyermek örökli a meglévő lakásban lévő tulajdonrészét. A család később nagyobb lakásba költözne vagy építkezne. Az új szabályok szerint ilyen esetben elfogadható, hogy a csok-ot igénylő, életben lévő szülő mellett a gyermek is résztulajdonosa legyen az új lakásnak vagy háznak a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben.

 

 

 

A támogatott lakás eladása 5 éven belül

Pontosítottak egy arra vonatkozó szabályt, hogy mi történik, ha valaki néhány éven belül eladja a csok-kal vásárolt vagy épített lakást, és kisebbe költözik. Eddig is érvényes volt az a szabály, hogy ha az új lakás alapterülete vagy értéke kisebb a régebbinél, akkor a csok összegét arányosan vissza kell fizetni. Ha például az új lakás 30 százalékkal olcsóbb, mint a csok-kal vásárolt előző, akkor a felvett támogatás 30 százalékát kell visszafizetni.

Az új szabály most azt pontosítja, hogy mennyit kell visszafizetni, ha az új lakás értéke és területe is kisebb. Ilyenkor a rendelet szerint azt kell alapul venni, ahol nagyobb az eltérés. Ha például az új lakás területe 20 százalékkal kisebb, ára pedig 25-tel alacsonyabb a korábbinál, akkor a támogatás 25 százalékát kell visszaadni.

 

 

ÁFA-visszaigénylés új lakásra

Újdonság, hogy az új lakás építése után igényelhető áfa-visszatérítés lehetőségével nyugdíjasok is élhetnek. A támogatást

–    az öregségi nyugdíjban

–    a korhatár előtti ellátásban és

–    szolgálati járandóságban részesülők is igényelhetik.

Nyugdíjas igénylő esetén nem kell igazolni a tb-jogosultságot.

Az áfa-visszaigényléssel kapcsolatban lényeges pontosítás, hogy kizárólag a 27 százalékos áfát tartalmazó számlák után lehet az adót visszaigényelni. Azt a számlát nem vehetik figyelembe, mely 5 százalékos adót tartalmaz. (Ez eddig is így volt, de most egyértelműen bekerült a jogszabályba.)

 

 

 

Otthonteremtési kamattámogatás feltételei

Itt bevezet egy új szereplőt a rendelet, ő a „nem támogatott hiteladós”. Azt a személyt jelenti, aki nem tartozik a csok igénylői közé, de a banki feltételek miatt adóstársként szerepelnie kell a felvett hitelnél. Szüksége lesz egy nyilatkozatra. Akkor lehet a nem támogatott szereplő adóstárs, ha nyilatkozatban vállalja, hogy eddig nem vett fel, és nem is fog felvenni a csok keretében támogatott hitelt. Arról is nyilatkoznia kell, hogy neki nem lesz lakóhelye a támogatással épített vagy vásárolt lakásban.

 

 

Milyen nyilatkozatokat kell a kérelemhez benyújtani?

Nyilatkozat a megadott adatok ellenőrzéséről. Mivel a korábban előírt igazolások helyett most a legtöbb állítást csak nyilatkozattal támasztjuk alá, szükség lehet ezek utólagos ellenőrzésére. E nyilatkozattal ahhoz járulunk hozzá, hogy a NAV és a járási hivatal a különböző hatóságoktól beszerezze az adatainkat, és ellenőrizze azokat.

Nyilatkozat a korábban már felvett vissza nem térítendő támogatásról. Az új szabály szerint nyilatkozni kell arról, hogy csak olyan gyermek után nyújtjuk be az igényt, aki után vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást korábban nem vettünk igénybe.

 

 

 

Gyerekek, akik után már kapott a család lakástámogatást

A csok-ot egy gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni. Ha valamelyik gyermek után korábban már vettünk igénybe támogatást, az nem zárja ki  azt, hogy egy új lakásra újra igényeljünk támogatást. De ilyenkor a korábbi támogatás csökkenti az igényelhető összeget. A korábbi szabályok szerint ilyen esetben csak úgy kaphattunk csokot, hogy a korábban folyósított összeget levonták a most adható támogatás összegéből. Változás, hogy mostantól megtehetjük, hogy a levonás helyett egyszerűen azt a gyermeket az igénylésben figyelmen kívül hagyjuk, aki után korábban már vettünk fel valamilyen támogatást. Ennek a változásnak akkor lehet szerepe, ha a most igényelhető támogatás alacsonyabb, mint az az összeg, melyet korábban a másik gyermekre tekintettel már felvettünk.

Nyilatkozat a fennálló házasságról.

A korábbi szabályok szerint be kellett mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot, az új szerint ez nem kell. A házasságról elég nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket:

–    a házastársak neve

–    személyi számuk

–    születési adataik

–    a házasságkötés helye és ideje.

Nyilatkozat a gyermekekről.

Nem kell bemutatni a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát sem, helyette a következőket kell nyilatkozatba foglalni:

–    a nyilatkozattevő és a gyermek neve

–    adóazonosító jele

–    születési adatai

–    örökbefogadott, vagy nevelt gyermekek esetén: az örökbefogadásról, vagy a gyám kirendeléséről szóló a döntést meghozó hatóság megnevezése, és a döntés időpontja

–    elvált szülők esetén, ha a gyermek kiskorú: az elhelyezésről döntő hatóság, bíróság megnevezése és a döntés időpontja.

Nyilatkozat a közös háztartásban élésről.

Házastársak esetén is nyilatkozni kell arról, hogy közös háztartásban élnek. Élettársak esetén ennek az együttélésnek a kezdeti időpontjáról is nyilatkozni kell. (Házastársak esetén erre nincs külön szükség, hiszen a házasságról külön nyilatkozat készül.)

Nyilatkozat több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén.

Ilyen esetben arról kell nyilatkozatot készíteni, hogy a támogatással érintett lakáson a kérelmezőnek kizárólagos használati joga áll fenn, melyet az ingatlan-nyilvántartás is tartalmaz.

Nyilatkozat büntetlenségről.

Ez a nyilatkozat az erkölcsi bizonyítványt váltja ki. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy büntetlen előéletűnek számít. A nyilatkozathoz itt egy hozzájárulást is csatolni kell arról, hogy ezt a csok megítélésével összefüggésben ellenőrizhesse

 • a bank,
 • az adóhatóság
 • és a járási hivatal.

Külön hozzájárulásra itt azért van szükség, mert a büntetett előéletre vonatkozó információ különleges adatnak minősül, s csak kifejezett hozzájárulás alapján kezelhető.

Nyilatkozat köztartozás-mentességről.

Az egyik legfontosabb nyilatkozat, mely a NAV által kiállított „nullás” igazolást váltja ki. A köztartozás-mentességről nem kell külön nyilatkoznia annak, aki szerepel a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában.

Nyilatkozat vállalt gyermek esetén, ha a család nem igényel családtámogatási ellátást.

Ha a csok-ot a család vállalt gyermekre igényli, akkor a gyermek megszületésének a tényét a családi pótlékot és gyest folyósító Kincstár jelzi a csok-ot intéző banknak. Külön intézkedés akkor kell, ha a család nem igényel ilyen ellátást. Korábban ilyenkor be kellett mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, adóigazolványát és lakcímkártyáját is a banknak. Az új szabály szerint erre nincs szükség. A lakcímkártyát továbbra is be kell mutatni, a többi dokumentum helyett azonban csak egy nyilatkozatot kell tenni a gyermek nevével, születési adataival és adóazonosító jelével.

Nyilatkozat arról, hogy nem családtagtól veszik a lakást.

A szabályok szerint a lakás vásárlásához kapcsolódó csok esetén a megvenni kívánt lakás eladója nem lehet az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha pedig az eladó egy gazdálkodó szervezet, akkor az igénylő nem lehet semmilyen tulajdonosi kapcsolatban ezzel a céggel. Az eddigi jogszabály is tartalmazta ezt a feltételt, de nem rendelkezett az igazolás módjáról. Most erről is külön nyilatkozatot kell írni.

Vállalt gyermek esetén nyilatkozat az örökbe fogadott gyermek családba kerüléséről.

Megelőlegező csok esetén a gyermek megszületését a Kincstár igazolja a támogatást elbíráló bank számára. Ha viszont a gyermek nem most születik, hanem örökbe fogadás, vagy bírósági határozat révén kerül a családba, akkor az igénylőnek ezt egy nyilatkozattal kell igazolnia. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell

 • a háztartásba került gyermek személyes adatait,
 • a döntést hozó bíróság vagy hatóság megnevezését
 • és a határozathozatal időpontját.

Megváltozott munkaképességű az igénylő, vagy a gyermek.

A megváltozott munkaképesség igazolásához korábban az illetékes orvosszakértői szerv igazolására volt szükség. Most egy nyilatkozat lesz kötelező, mely tartalmazza:

 • a megváltozott munkaképességű személy nevét, adatait,
 • a döntést hozó hatóság megnevezését
 • és a döntés időpontját.

Továbbra sem elég a nyilatkozat, hanem igazolás kell

a tb-jogviszonyról, de nem minden esetben. Az igénylőnek, vagy házastársak esetén legalább az egyik félnek igazolnia kell, hogy rendelkezik érvényes társadalombiztosítással. Ennek kötelező időtartama

 • egy vagy két gyermek után 180 nap,
 • 3 vagy több gyermek után legalább 2 év.

Ezen időszakok alatt folyamatos biztosítás kell.

A rendelet három esetet különböztet meg:

–    az igénylő az előírt idő szerint biztosított – erről továbbra is igazolást kell hoznia a tb-től.

–    Az igénylő középfokú oktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatásban részt vevő, nappali tagozatos hallgató – erről nem igazolást kell hoznia, hanem nyilatkoznia kell. A nyilatkozat tartalmazza:

 • az igénylő személyes adatait,
 • az oktatási intézmény azonosítóját,
 • a képzés kezdeti idejét és várható befejezését is.

–    Az igénylő valamelyik másik európai államban volt biztosított – ehhez be kell mutatnia az illetékes EU tagállam hatóságának igazolását.  Továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy 180 napon belül Magyarországon is biztosítottá válik.

 

Forrás: 26/2018 kormányrendelet a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének adminisztratív egyszerűsítéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Cikk ajánló: 

Létezik „0 forintos” jelzáloghitel konstrukció?

 

Köszönjük a www.csoktanacs.hu-nak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta Magyarország első CSOK könyvéből ezeket az új információkat!

 

Ha hasznos volt számodra a cikk, akkor támogasd a blogot egy kávé árával!: Tetszett a cikk


Szeretnél megtakarítani vagy hitelt felvenni?


Hasznos cikkek számodra:

 


Ismerdd el ennek a pénzügyi blognak a hasznosságát azáltal, hogy támogatod! Fizess értékért értékkel!


Jelen weboldal teljes tartalma és az innen elérhető valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű és nem teljeskörű. Szövege a közzététel napján hatályos jogszabályokon és egyéb tájékoztatásokon alapul. Nem minősül biztosítási termék vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására irányuló, illetve jogi- vagy adótanácsadásnak, sem egyoldalú kötelezettségvállalásnak (ajánlattételnek). Kérjük, hogy a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítása és kiválasztása során, továbbá a szerződéskötésre irányuló dokumentumok aláírását megelőzően körültekintően tájékozódjon a választott termék vagy szolgáltatás aktuális, részletes feltételeit illetően. A fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő, illetve az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárjuk.Az esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.
Ez a cikk 2018. március 05. napján frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.